Barış Bankı
Didem Öcal / Rehber Öğretmen
Empati- Duygu Okuryazarlığı / Liderlik - Özyönetim - Sorumluluk
“Barış Bankı barış için, uzlaşma dili oluşturmak için, karşı tarafa duygularını ve ihtiyaçlarını aktarabilmek için var.”
Barış bankı, görünürde sıradan ahşap bir bank iken okul yaşantısı içinde anlamı bundan çok daha fazlası. "Birlikte oyun oynayalım mı?" davetinin çocuğun dünyasındaki anlamı ne kadar güçlü ise "Barış bankına gidelim mi?" demek de uzlaşma dili için bir o kadar değerli. Barış Bankı bank öğrenme ortamlarındaki bireylerin kendini ifade etme, diğerlerini anlama, davranışlarının sorumluluğunu alma ve problem çözmelerini desteklerken; barış kavramını mekansal boyutta da var eden, yaşayan bir alan.