Barış Köşesi
Nevruz Yıldırım & Duyunç Koçöz / Özel Yeni Okul İlkokulu
Problem Çözme / Empati - Duygu Okuryazarlığı
Katılımcı ve Barışçıl Sınıflar Projesi katılımcılarından Duyunç Koçöz ve Nevruz Yıldırım, çocukların çatışma çözümü süreçlerini kolaylaştırmak ve kendi çözüm süreçlerini yürütmelerini desteklemek, duygu/ihtiyaç farkındalıklarını ve empati becerilerini geliştirmek amaçlı topluluklarda çatışma çözümü aracı olan onarıcı çember sorularından esinlenerek hazırladıkları 5 aşamadan oluşan Barış Köşesi sorularını ve uygulama süreçlerini paylaşıyorlar.