ÇAÇÖ - Çatışma Çözümü
Özenç Kabasakal / BBOM Mutlu Keçi
Problem Çözme / Empati - Duygu Okuryazarlığı
"Çatışma çok doğaldır, çatışma yaşanır; çatışma çözmek birtakım beceriler gerektirir, bu becerileri de birlikte konuşarak ve çalışarak geliştirebiliriz."
Çatışma Çözümü, birbirleriyle ya da okuldaki bir yetişkinle çatışma yaşayan çocukların bunların çözümü için harekete geçmelerini ve diğer tarafla bir arada çatışmayı çözmelerini sağlayan bir dizi adım içeriyor. Çatışmaların çözümünde öğrencilerin aktif katılımını sağlayan bu süreç, “her şeyin çözülebilir” olduğu inancını da aşılıyor.

Etkinliğe yazılı olarak ulaşmak için lütfen tıklayınız.
#iletişimbecerileri
#çatışmaçözümü