Çocuğun İyi Olma Hali İçin Atılacak Adımlar
Serra Müderrisoğlu / Boğaziçi Üniversitesi
Doç. Dr. Serra Müderrisoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesidir. Michigan Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde lisans öğrenimini tamamladıktan sonra Klinik Psikoloji doktora derecesini Boston Üniversitesi’nden aldı. Son dönemlerde çocuğun iyi olma hali üzerine çalışmalarda yer almıştır. Ayrıca erken çocukluk gelişimi üzerine ebeveyn eğitimi programı geliştirip etki analizi çalışması yürütmektedir. Geçmişte çocuk koruma mekanizmaları ve önleme çalışmaları ve çocuk yoksulluğu ile risk çağındaki gençlerin psiko-sosyal gelişimine katkı sağlayacak birebir mentorluk programı uygulamıştır. Ayrıca yetişkinlerle psikoterapi yapmaktadır ve psikoterapi süpervizyonu vermektedir.

Çocuğun İyi Olma Hali İçin Atılacak Adımlar
Günümüzün popüler konularından biri olan iyi olma hali (well-being), çocukları ele aldığımızda nasıl kavramsallaştırılmalı? Çocuğun iyi olma halini klişeleşmiş “mutluluk, hayattan memnuniyet düzeyi” ötesinde düşünmemiz gerekir. Peşinde olmamız gereken kavram özellikle çocukluk dönemi bağlamında durağan bir nitelemeden çok özne olan çocuğun yapabilirliklerinin, seçimlerinin, başkaları ve kendisi ile kurduğu ilişkinin gelişiminin ve oluşturmakta olduğu görüşlerinin, beklentilerinin, karşılaştırmalarının öyküsünü içermelidir. Böyle düşündüğümüzde ortaya çocukların karşılıklı etkileşim içinde olduğu deneyimleri ve bu deneyimleri yaşantılandırdıkları çevre koşulları ve süreçler çıkmaktadır. Bu perspektiften çocuğun iyi olma halinin akışkanlığını, ancak bu akışkanlığın uçucu olmadığını hatırlayarak kalıcı ve şekillendirici etkilerini ele alıp özne olarak çocuklara bakacağız.