Çocuk Katılımı Takip ve Gözlem Formu
Cansu Er Erün / Okul Öncesi Öğretmeni
Liderlik- Özyönetim – Sorumluluk
Çocuklarla birlikte katılımcı öğrenme ortamları oluşturma sürecini destekleyen şeylerden biri de çocuklarsın sınıftaki süreçlere katkısını, birlikte karar alma hallerini veya sundukları önerileri takip etmek ve bunları karar alma süreçlerine etkin bir şekilde akıtabilmek. Tüm bu süreci yaşarken 'Katılımı nasıl görünür kılar, bunun geribildirimini çocuğa nasıl veririm?’ sorusu ile yola çıkan Cansı Er Erün 'Çocuk Katılımını Takip ve Gözlem Formu'nu detayları ile anlatıyor.