Barışçıl Sınıf Ortamları için Duygu ve İhtiyaç Çemberleri
Özlem Bayat / Sınıf Öğretmeni
Empati - Duygu Okuryazarlığı
Katılımcı ve Barışçıl Sınıflar Projesi’nin amaçlarından biri olan barışçıl sınıf ortamları oluşturmak için, ortaya çıkan anlaşmazlıkları çocukların birbirlerini duyarak ve empati kurarak çözmelerini desteklemektir. Sınıfında bu amaca odaklan Özlem Bayat, çocukları sosyal ve duygusal açıdan desteklemek için gün içinde sınıf çemberlerinde şiddetsiz iletişim yönteminin araçlarını uyguluyor. Böylece her çocuk hem kendiyle hem de diğer arkadaşlarıyla bağlantı halinde bir öğrenme yaşantısı deneyimliyor. Uygulamanın ayrıntılarını Özlem Bayat paylaşıyor.