Duygulara Yer Açan Bir Okul Pratiği: Scuola- Città Pestalozzi
Matteo Bianchini / Scuola Città Pestalozzi
Floransa'daki "Scuola-Città Pestalozzi" da ilkokul öğretmeni."Laboratuvar okulundan wikischool'a" Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan deneysel projenin koordinatörlerinden biridir.Floransa Üniversitesi Eğitim ve Psikoloji Bölümü'nde eğitim ve Öğretim atölyeleri yürütüyor.. Birçok okul dergisinin yazarı, psiko-pedagojik alanda uzman bir öğretmen olarak çeşitli eğitim ajanslarıyla işbirliği yapıyor. Çocuklar için felsefe ve duygusal ve ilişkisel eğitim ile ilgileniyor. Özel bir pedagojik örneği temsil eden "Affective Education" filminin yaratıcısı, eş aktör ve ortak yazarıdır.

Duygulara Yer Açan Bir Okul Pratiği: Scuola- Città Pestalozzi
Bugün okullarda sadece okuma, yazma ve sayma öğrenilir fikri hâkim... Biz, bir laboratuvar gibi organize edilen okulumuzda, her zaman yaşam becerileri (empati, esneklik, atılganlık, vb.) ile ilgili müfredat geliştiriyoruz. Dahası, kalp eğitiminin boşluğunu doldurma ihtiyacını hissettik, çünkü bu dikkate alınmayan bir beceridir. Yıllar geçtikçe, duygusal ve ilişkisel eğitim müfredatı oluşturduk. Fikrimiz, bilgi eksikliğinin sadece okuma ve yazma becerisine değil, duygulara da bağlı bir koşul olduğu inancından başladı. Buradan yola çıkarak konuşmada amacımız, okulda iyi olma halini teşvik eden ilişkilere önem vermek ve bu yöntemin öğrenme üzerindeki olumlu etkisini paylaşmak.