FARKYARATAN SINIFLAR İÇİN
UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Eğitim ortamlarında -ilk aşamada ilkokullarda- çocukların farkyaratan becerileri edinmeleri ve
yaşama geçirmeleri için öğretmenleri desteklemek amacıyla, yenilikçi ve güçlendirici
uygulama örneklerine erişiyoruz; bu uygulamaları derleyip görselleştiriyor ve yaygınlaştırıyoruz.
Okul Meclisleri
Mutlu Öğrenme Sınıfı
Feng Shui Sınıfı
Mutlu Öğrenme Sınıfı
Zorbalığı Önleme Kulübü
Ailemle Öğrenebilsem
Beceri Takası
Oyun Grupları
Çocuk Yürütücülüğünde Atölyeler
Okul Meclisi
Bardaklardan Kule Yapalım Oyunu