Empati Değişimi Başlatır
Ece Bakanay / Sosyal Duygusal Öğrenme Akademisi
Bakanay, Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladı. Mezun olduğu 1999 yılından itibaren çocuklara ve ailelere yönelik psikolojik danışmanlık çalışmalarına kurucularından olduğu danışmalık merkezinde sürdürüyor. 1999-2000 eğitim döneminde Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından hazırlanan ve desteklenen, İstanbul genelinde 30 ilköğretim okul ile yürütülen “Etkili Öğretmenlik Eğitimi” programının uygulama ekibinde görev aldı. 2008- 2009 yıllarında Türkiye Jokey Kulübü Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi’ndeki ergenlere yönelik rehberlik hizmetinin oluşturulmasında, ergenlerin ihtiyaçlarına yönelik sosyal ve duygusal becerilerinin desteklenmesi için gerekli eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin hazırlanmasında ve uygulanmasında görev aldı. 2008 yılından bu yana ise Committee For Children’ın Türkiye partneri olan Sosyal Duygusal Öğrenme Akademisinin kurucu ortaklarından biri olarak İkinci Adım Sosyal Duygusal Becerileri Geliştirme ve Şiddeti Önleme Programı’nın çeviri, adaptasyon, uygulama sürecinde ve öğretmenlere yönelik eğitim ve atölye çalışmalarının planlanması / uygulanmasında aktif olarak rol almakta; İkinci Adım Programı’nın ilkokul düzeyi koordinatörlüğü görevini sürdürmektedir.

Empati Değişimi Başlatır
Empati en temel tanımıyla başkalarının bakış açısından bakabilme, başkalarının duygularını ve düşüncelerini anlayabilme sürecidir. Tanımı basit gibi görünse de hayata geçirmek ile ilgili zorluklar vardır. Bu zorlukların başında empati ve sempati arasındaki karışıklık yer alır. Bir diğer zorluk ise empatinin karanlık yüzü olarak tanımlanan “çok fazla” empatinin bireyler üzerindeki etkileri olarak karşımıza çıkar. Empati kavramını tam olarak anlayabilirsek bu anlamsal ve kavramsal karışıklıkları çözmek mümkün olabilir. Daniel Goleman empatinin 3 düzeyinden bahseder; Duygusal Empati, Bilişsel Empati, Empatik İlgi. Sosyal Duygusal Öğrenme alanında ise empati hem bireyin hem de toplumun gelişimi için gerekli temel becerilerden biri olarak yer alır.