FARKYARATAN SINIFLAR İÇİN
UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Eğitim ortamlarında -ilk aşamada ilkokullarda- çocukların farkyaratan becerileri edinmeleri ve
yaşama geçirmeleri için öğretmenleri desteklemek amacıyla, yenilikçi ve güçlendirici
uygulama örneklerine erişiyoruz; bu uygulamaları derleyip görselleştiriyor ve yaygınlaştırıyoruz.
Çocukla Barış
Zorbalığı Önleme Kulübü
Sınıfta Sanatı Kullanmak; İyi ki Varsın Tilki Toni
Farklılıklarımızla Değerliyiz
Sosyal Duygusal Becerilerin Desteklenmesi
Huylu Huyundan Vazgeçer
Benim De Fikrim Var
Çözüm Odası
Sosyal Duygusal Öğrenme
Okula Uyum Kitapçığı
Duygu Duvarı
Kontrol Bende Duygularım Benimle
Duygu Panosu
Günüm Nasıl Geçti
Karakterler İşbaşında
ÇAÇÖ - Çatışma Çözümü
Sabah - Akşam Çemberi