FARKYARATAN SINIFLAR İÇİN
UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Eğitim ortamlarında -ilk aşamada ilkokullarda- çocukların farkyaratan becerileri edinmeleri ve
yaşama geçirmeleri için öğretmenleri desteklemek amacıyla, yenilikçi ve güçlendirici
uygulama örneklerine erişiyoruz; bu uygulamaları derleyip görselleştiriyor ve yaygınlaştırıyoruz.
Sabah - Akşam Çemberi
ÇAÇÖ - Çatışma Çözümü
Karakterler İşbaşında
Günüm Nasıl Geçti
Duygu Panosu
Kontrol Bende Duygularım Benimle
Duygu Duvarı
Okula Uyum Kitapçığı
Sosyal Duygusal Öğrenme
Çözüm Odası
Benim De Fikrim Var
Huylu Huyundan Vazgeçer