Empatinin Toplumsal İlişkiler İçin Önemi
Pınar Uyan Semerci / İstanbul Bilgi Üniversitesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olan Prof. Uyan Semerci, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekan Vekili ve Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürüdür. Doktorasını Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi Programı’ndan alan Uyan Semerci, siyaset felsefesi, sosyal politika ve sosyal bilimlerde metodoloji alanlarında çalışmaktadır. Uyan Semerci; evrensellik, adalet, sosyal haklar, katılım, ötekileştirme, kutuplaşma, insani gelişim, yapabilirlik yaklaşımı, kırılgan gruplar, yoksulluk, göç, kolektif kimlik oluşumları ve çocuğun iyi olma hali konularında birçok araştırma projesi yürütmüş, makale ve kitap yayını yapmıştır.

Empatinin Toplumsal İlişkiler İçin Önemi
Çocukların iyi olma hali üzerine yaklaşık 10 yıldır sürdürdüğümüz çalışmalar sırasında, ilgili tüm paydaşlarla ve kamuoyu ile bulgularımızı paylaşırken çocuklar arasında bile ayrım yapılabildiğine şahit olduk. Bazı çocuklar, ‘çocuk’ olarak algılanmazken, onların haklarının sağlanmamasının sorun olarak görülmemesi bizi her defasında şaşırttı. Evet, herkes için kendi çocukları göz bebekleriydi. Ancak ‘ötekinin çocuğu olduğu için en başta çocuk olarak algılanmadığını, ötekinin çocuğunun acısının, yaşadığı yoksulluğun ve uğradığı haksızlığın ‘vicdanları’ rahatsız etmediğini ve adalet duygusunu zedelemediğini gözlemledik. Aslında tüm dünyada benzer bir ‘rahatsız olmama’ hali yaşanmakta idi. “Biz”liğin Aynasından Yansıyanlar: Türkiye Gençliğinde Kimlikler ve Ötekileştirme” ve “Türkiye’de Kutuplaşmanın Boyutları Araştırması” başlıklı iki çalışmamızın ortak kaygısı daha adil bir biçimde beraber yaşayabilmenin yollarını aramaya katkı sağlamaktı. Bunu yapabilmek için de bireysel düzeyde ötekileştirme mekanizmasının ve toplumsal düzeyde de kutuplaşmanın nasıl kurgulandığını anlamaya çalıştık. Konuşmada, araştırma bulguları ışığında empatinin toplumsal ilişkilerin daha eşitlikçi bir biçimde kurgulanmasına dair rolünü ele alacağız.