Engelli Hakları Perspektifinden Empati
Süleyman Akbulut / Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği
1970 yılında doğdu. Ekonometri ve kamu yönetimi alanlarında eğitim gördü. 2001-2008 yılları arasında çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik ve danışmanlık görevini sürdürdü. 2008 yılında Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği’nin (TOHAD) kuruluşunda yer aldı ve bu derneğin başkanlığını yürütmeye başladı. Engelli haklarının kazanımı ve ayrımcılığın önlenmesi amacıyla birçok dava açarak, savunuculuk temelli çalışmalarda bulundu. 2010 senesinde Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi, 2019 yılında BM Engelli Kişilerin Hakları Sözleşmesi kapsamında BM komitelerine engelliler konusunda “Gölge Rapor” sunumu çalışmalarında yer aldı.

Mevzuattan Uygulamaya Engelli Hakları İzleme Raporu 2013-2014: “Erişilebilirlik, eğitim, çalışma hayatı ve sağlık verileri-analizler” ve “Engelli Bireylere Yönelik Fiziksel-Cinsel Şiddet, İstismar ve Kötü Muamele Araştırması-2016” adlı yayınlarda araştırmacı ve yazar olarak yer aldı. TOHAD’ın 2014-2015 yıllarında yayınlanan Türkiye-AB ilerleme raporuna engellilik alanında katkı raporu hazırlanmasında aktif rol aldı. TOHAD raporundaki veri ve saptamalar, Türkiye AB ilerleme raporuna dahil edildi.

Süleyman Akbulut, halen Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği Başkanlığı görevini yürütüyor.

Empatiye Engelli Hakları Perspektifinden Empati
Son 30 yıllık süreçte, engelli haklarında yapılan çalışmalarda, insan hakları temelli yaklaşım ön plana çıktı. Bu durum, engelli hakları kazanımı içinde yapılan çalışmalarda empatinin yerinin sorgulanmasını gündeme getiriyor. Zira engelli hakları temel olarak insan hakları ve özel anlamda kamusal hakların kapsama alanı içerisinde. Bu bağlamda kamusal bir hakkın kullanımı ya da bu aşamada yaşanan sorunların ortadan kaldırılmasında empatinin bir araç olarak kullanılması ne derecede doğru? Kamusal bir hakkın kullanımı için paydaşların toplumsal duyarlılığının harekete geçmesi için empati gerekli mi? Böyle bir yaklaşım, genel anlamda evrensel hukuk, özel anlamda ise özel hukuk açısından ne derece uyumludur? Sunumda ana hatlarıyla işte bu sorulara cevap aranacak.