Farklılıklarımızla Değerliyiz Birlikte Hayatı Paylaşabiliriz
Eyüp Doğru / Hatice Hanım İlkokulu
Empati - Duygu Okuryazarlığı
“Çocuklar gelecekte birlikte yaşayacaklar, ayrışmadan, ötekileşleştirmeden.”
Farklılıklarımızla değerliyiz birlikte hayatı paylaşabiliriz, özel gereksinimi olan çocuklarla normal gelişen çocuklarla iletişim kurmasını, normal gelişen çocukların özel gereksinimi olan çocuklarla empati yapmalarını, onların karşılaştıkları engelleri görmelerini, onlarla birlikte yaşayacaklarını öğrenmelerini destekliyor. Çocuklar beraber teneffüse çıkıyor, oyun oynuyor ve arkadaşlık kuruyor.

Etkinliğe yazılı olarak ulaşmak için lütfen tıklayınız.