Farklıyız ama Haklarımız Eşit
Sena Sezen Tulumoglu / Sınıf Öğretmeni
Empati- Duygu Okuryazarlığı / Problem Çözme
“Farklıyız ama haklarımız eşit”
Eğitimde Engelli Hakları: Okulda Birlikte Hayatta Birlikte projesi kapsamında başlatılan uygulama içerisindeki etkinlikler üç aşamada ele alınıyor. Birinci aşama; “Benzerlik ve farklılıklarımız” çocukların kendilerini tanırken bireysel özelliklerinin farkına varmalarını sağlamayı amaçlarken ikinci aşamada çocuk hakları ve her çocuğun bu haklardan eşit bir şekilde faydalanıp faynalanamadığı tartışılıyor. Üçüncü aşama ise engellilik halleri. Bu aşamada engellilik hallerinin yardım temelli değil hak temelli olduğu vurgulanırken sosyal kabulün olduğu güvenli öğrenme ortamları yaratmak amaçlanıyor. Bu üç odakta çeşitli grup temelli sınıf içi etkinlikler düzenleniyor. Amaç, çocukların farklılıklarıyla birlikte var olduğu güvenli bir sınıf iklimi yaratmak.

Daha fazla bilgi için: http://egitimdeengellihaklari.org/wp-content/uploads/2019/11/tohum_otizm_ogretmen_kilavuzu.pdf