İhtiyaçlar, Duygular, Haklar
Gözde Durmuş / Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi
2008 yılından bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi'nde (ÇOÇA) çalışıyor. Çocuk hakları eğitimi, çocuklar arasında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, çocuğa yönelik şiddet, çocuk işçiliği ve çocuk katılımı gibi çeşitli projelerde koordinatör, eğitmen ve araştırmacı olarak görev aldı. Çocuklara yönelik hazırlanan birçok yayın ve materyalin içerik geliştirme ve yazım ekibinde yer aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültürel İncelemeler Yüksek Lisans Programı’nı tamamlayan Durmuş, aynı üniversitede “Çocuk Politikaları” ve “Sosyal Sorumluluk” gibi konularda yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak dersler veriyor

Öğrenmede Çocuk Hakları ve Empati
Öğrenme ortamlarında çocukların ihtiyaçları neler? İhtiyaçları karşılandığında ya da karşılanmadığında çocuklar ne hissediyor? Peki, sadece çocukların mı ihtiyaçları var? Yetişkinlerin ihtiyaçları neler? Tüm bu ihtiyaçlar çocuk hakları ve insan haklarının neresinde duruyor? Öğrenme ortamında haklar nerede? Çocukların haklarının hayata geçme sorumluluğu kime ait? Çocukları ve yetişkinleri çocuk hakları temelli güçlendirmenin empati becerilerinin gelişmesine ya da birbirlerine empati duymalarına katkısı var mıdır? Yetişkinin “çocuk” algısının dönüşümünde “empati” bir rol oynar mı? Bu dönüşüm öğrenmeyi güçlendirir mi? ... Bu ve daha fazla soruya çocuk hakları ile ilgili temel belgeler ve çocuk hakları eğitimi deneyimlerimle birlikte cevaplar arayacağız.