Kalbini Parlat
Meral Aksoy Varol / Sınıf Öğretmeni
Empati - Duygu Okuryazarlığı
Katılımcı ve Barışçıl Sınıflar Projesi’nin ana ekseni olan çocuk katılımı ve barışçıl öğrenme ortamlarının ihtiyaçlarını disiplinler arası hale getirerek “Çocukların, empati sensörlerini nasıl hassaslaştırabilir ve duygu dağarcıklarını nasıl zenginleştirebiliriz?” sorusu ile geliştirilen ‘Kalbini Parlat’ uygulaması, çocukların gelişen empati becerileri ile sınıf yönetiminde daha barışçıl bir ortam oluşturmasını ve katılımcı öğrenmeye daha fazla zaman ayırmayı amaçlanıyor. Bu sayede çocukların okula her gün öğrenmeye gönüllü gelmeleri, bağlantı çemberleri ile kendi duygu ve ihtiyaçlarını gözeterek topluluk adına sorumluluk alabilmeleri ve topluluğun sorunlarına çözüm üretebilmeleri destekleniyor. Uygulamanın detaylarını Meral Aksoy Varol paylaşıyor.