Karakterler İş Başında
Kevser Bora / BBOM Mutlu Keçi
Empati- Duygu Okuryazarlığı
"Yeni karakterleri öğrendikçe mutlu oluyorum, karakterlerime sorulan soruları kendime sorulmuş gibi hissediyorum, o zaman da yeni bir keşif oluyor bakış açım değişiyor’ dedi bir öğrencim."
Türkçe dersinin kazanımlarına paralel olarak hazırlanan Karakterler İş Başında, çocukların okuma alışkanlıklarını desteklerken okudukları kitaplardan ya da medyadan seçtikleri karakterler üzerine düşünmelerini, yeni hikayeler oluşturmalarını ve böylece empati becerilerinin gelişimini destekliyor.

Etkinliğe yazılı olarak ulaşmak için lütfen tıklayınız.
#Türkçedersi
#hikayeanlatıcılığı