FARKYARATAN SINIFLAR İÇİN
UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Eğitim ortamlarında -ilk aşamada ilkokullarda- çocukların farkyaratan becerileri edinmeleri ve
yaşama geçirmeleri için öğretmenleri desteklemek amacıyla, yenilikçi ve güçlendirici
uygulama örneklerine erişiyoruz; bu uygulamaları derleyip görselleştiriyor ve yaygınlaştırıyoruz.
Nasıl Bir Öğrenme Ortamı İstiyoruz
Okul Meclisleri
Çocuk Katılımı Takip ve Gözlem Formu
Okul Meclislerinin Sosyokratik Düzene Dönüşü
Neyi, Nasıl Öğrenmek İstiyorum?
Akademik Süreçlerde Çocuk Katılımı
Yaşam Pastam
Barış Bankı
Sıra Bende
Dijital Hikaye Kitapları
Mutlu Öğrenme Sınıfı
Piazza (Meydan) Uygulaması
Katılımcı Okul Modeli
Mutlu Öğrenme Sınıfı
Çocuklarda İfade Becerisi
Ödevin İşlevi Nedir?
Sınıfiçi Rutinler
Görme Engelli Öğrenciler için Eğitim
Farklılaştırılmış Eğitim
Açık Arttırma
Oyun Grupları
Sınıfta Pilates Topları
Çocuk Yürütücülüğünde Atölyeler
Yıldızlı Plan
Okul Meclisi