FARKYARATAN SINIFLAR İÇİN
UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Eğitim ortamlarında -ilk aşamada ilkokullarda- çocukların farkyaratan becerileri edinmeleri ve
yaşama geçirmeleri için öğretmenleri desteklemek amacıyla, yenilikçi ve güçlendirici
uygulama örneklerine erişiyoruz; bu uygulamaları derleyip görselleştiriyor ve yaygınlaştırıyoruz.
Okul Meclisi
Yıldızlı Plan
Çocuk Yürütücülüğünde Atölyeler
Sınıfta Pilates Topları
Oyun Grupları
Açık Arttırma
Farklılaştırılmış Eğitim
Görme Engelli Öğrenciler için Eğitim
Sınıfiçi Rutinler
min.js">