Oyun Grupları
Cevat Ayna / Sınıf Öğretmeni
Ekip Çalışması / Liderlik - Özyönetim - Sorumluluk
“Okullarımız gerçekten öğrencilerin vakit geçirirken keyif alabildikleri, mutlu olabildikleri bir ortam mı? ”
Mutlu Öğrenme Sınıfı, öğrencilerin okulda geçirdikleri vakitten keyif almalarını amaçlayan, temelinde 21.yüzyıl becerileri bulunan bir sınıf tasarımı. Sınıf düzeni okulun paydaşlarıyla işbirliği içinde ihtiyaçlara göre şekillendi; sınıf zemini, oturma düzeni çocukların işbirliği içinde çalışabilmelerine olanak sağlayacak şekilde değişti. Öğrencilerin mutlu öğrenme sınıfı ile problem çözme, öz yönetim, işbirliği içinde çalışma, düşüncelerini ve duygularını ifade etme becerileri gelişti.