Nasıl Bir Öğrenme Ortamı İstiyoruz
Duygu Özüişçi Karakaya / Okul Öncesi Öğretmeni
Liderlik- Özyönetim – Sorumluluk
Duygu Özüişçi Karakaya'nın anlattığı: "Nasıl bir öğrenme ortamı istiyoruz?" uygulaması; sınıf aidiyetini arttırmak ve çocukların kendi öğrenme ortamları ile ilgili kendi kararlarını alıp tartışabilecekleri alanların açılmasını sağlamak ve sınıf içi duygusal güvenliğin sağlanmasına, çocuğun ihtiyaçları ile bağ kurma ve sınıf içi katılımın artması için öğretmenlere destek ve ilham olma amacı ile hazırlanmıştır.