NEREDEN BAŞLASAM?
Size, sınıfınızda geliştirmeniz gereken alanları kolaylıkla tespit edebilmeniz için kısa bir test hazırladık.
Aşağıdaki durumların sınıfınız için ne düzeyde geçerli olduğuna göre size
video ve etkinlik önerileri sunacağız. Cevaplarınız kayıt altına alınmayacak. Değerlendirmeye hemen başlayın!
Tamamen Geçerli
Oldukça Geçerli
Pek Geçerli Değil
Hiç Geçerli Değil
Öğrencilerimin çoğu duygularını kontrol edebiliyor.
Kendi empati becerilerimi güçlendirmek için düzenli olarak öğrenme etkinliklerine katılıyorum.
Öğrencilerime, hisleri ve duyguları ifade eden sözcükleri (örneğin “utanmış”, “öfkeli”, “memnun” vs.) öğretiyorum.
Öğrenciler, ebeveynler ve diğer okul çalışanlarıyla etkileşim halindeyken duygularımı kontrol edebiliyorum.
İlgili Videolar
-------------------
Sınıfta, güvende ve birbirine değer verildiğini hissettiren bir topluluk ruhu oluşturmak için bilinçli bir şekilde çaba gösteriyorum (örneğin sınıf kuralları, güne başlangıç buluşmaları vs. yoluyla).
Öğrencilerin sınıfımda duygusal ve fiziksel açıdan güvenli hissedip hissetmediğini yeterince değerlendiriyorum.
İlgili Videolar
-------------------

İlgili Etkinlikler
---------------------
İşbirliğine dayalı grup oyunlarına derslerde düzenli olarak yer veriyorum.
Empati gelişimi için, hikâye anlatıcılığını derslere düzenli olarak dahil ediyorum.
“Deneyimleme”ye veya “kendini başkasının yerine koyma”ya dayalı etkinliklere derslerde düzenli olarak yer veriyorum.
İlgili Videolar
-------------------

İlgili Etkinlikler
---------------------
Birlikte problem çözme etkinliklerini derslere düzenli olarak dahil ediyorum.
İlgili Videolar
-------------------

İlgili Etkinlikler
---------------------
Sınıfımda oyun odaklı bir kültür var.
İlgili Videolar
-------------------
Kendini başkalarının yerine koymak ya da başkasının bakış açısından bakabilmek, sınıf kültürümüzün bir parçası.
Hikâye anlatıcılığı sınıf kültürümüzün bir parçası. Öğrencilerim ve ben birbirimizle hikâyelerimizi ve deneyimlerimizi paylaşıyoruz.
İlgili Videolar
-------------------

İlgili Etkinlikler
---------------------
Birlikte problem çözmek, sınıf kültürümüzün bir parçası.
Öğrencilere, insanların sahip oldukları ortak değerleri ve farklılıkları nasıl saptayabileceklerini öğretmek için derslerden düzenli olarak yararlanıyorum.
İlgili Videolar
-------------------

İlgili Etkinlikler
---------------------
Sınıfta öğrencilerime, parçası oldukları topluluklardaki sorunları nasıl saptayabileceklerini ve başkalarına yardımcı olacak çözümleri nasıl geliştirebileceklerini öğretiyorum.
Cesaret konusunda öğrencilerime örnek oluyorum.
İlgili Videolar
-------------------

İlgili Etkinlikler
---------------------
Öğrencilerimin sosyal anlamda cesaret sergilediğini görüyorum. (örneğin, inandıkları şeylerin ve akranlarının arkasında durmaları).
İlgili Etkinlikler
---------------------
Her öğrencimin, parçası olduğu topluluğu ilgilendiren veya kişisel bir sorunu saptayarak bunu çözmek için harekete geçtiği durumlar oldu.
Sınıfımdaki öğrenciler, birbirlerinin farklılıklarını takdir ederek ortak bir zeminde nasıl buluşacaklarını biliyorlar.
İlgili Videolar
-------------------

İlgili Etkinlikler
---------------------
Yaratıcılığı teşvik eden etkinliklere derslerde düzenli olarak yer veriyorum.
İlgili Videolar
-------------------

İlgili Etkinlikler
---------------------
Öğrencilerim kendi öğrenme süreçlerinde aktif rol alabiliyorlar