Çocuklar için Ashoka
Değişen dünya koşullarında çocukların ve gençlerin; bugün ve gelecekte toplumsal sorunlara ilişkin sorumluluk alan, yenilikçi çözümler üreten, çevresine pozitif katkı sağlayan ve toplum yararı için çaba gösteren bireyler olmaları vizyonuyla çalışmalarımıza yön veriyoruz. Çocukların ve gençlerin bulunduğu ev, okul gibi ortamlarda ve geniş çevrelerinde fark yaratan becerileri edinmeleri için desteklenmelerini önemsiyoruz. Çocuklar için Ashoka Programı kapsamında, bu becerilerin hem birey hem de toplum için en az akademik beceriler kadar önemli olduğu bilincinin oluşturulması ve bu becerileri destekleyen yaklaşımların yaygınlaşması için; fikir liderleri, öğretmenler, ebeveynler, okul yöneticileri,  üniversiteler, okullar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapıyor, yeni ağlar örüyor ve projeler geliştiriyoruz.
Fark Yaratan Beceriler
Ashoka “herkes fark yaratabilir” ilkesinden yola çıkarak, empati, ekip çalışması, liderlik, problem çözme, yaratıcılık becerilerini “fark yaratan beceriler” olarak adlandırıyor. Psikoloji disiplininde “sosyal ve duygusal öğrenme”, eğitim alanında farklı kaynaklarda “21. yüzyıl becerileri” ya da “yaşam becerileri” olarak da karşımıza çıkan bu yetkinlikleri Ashoka, fark yaratan beceriler olarak tanımlıyor. Ashoka için fark yaratan becerileri edinmek, bu becerileri toplumsal dönüşüme katkı sağlamak için kullanmayı da kapsıyor.


Fark Yaratan Sınıflar – Eğitimde Yenilikçi ve Güçlendirici Yaklaşımlar Projesi
2017 yılında Ashoka -18 Programı kapsamında başlattığımız Farkyaratan Sınıflar Projesi’nde amacımız, eğitim ortamlarında -ilk aşamada ilkokullarda- öğretmenleri, çocukların fark yaratan becerileri edinmeleri ve yaşama geçirmeleri için yenilikçi ve güçlendirici uygulamalarla desteklemek. Proje, fark yaratan becerileri destekleyen sınıfiçi uygulama örneklerine erişmeyi, bu uygulamaları derleyip görselleştirmeyi ve yaygınlaştırmayı içeriyor. Proje, öğretmenleri hem kendilerini hem de öğrencilerini güçlendirmek için kullanabilecekleri kaynaklarla buluşturuyor.
Farkyaratan Sınıflar uygulama örneklerine Ashoka Türkiye ağından, Eğitim Reformu Girişimi 14. ve 15. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı Eğitimde Sosyal Duygusal Becerilerin Desteklenmesi Özel Oturumu ve sitemize uygulama örneğini gönderen öğretmenler aracılığıyla ulaşılmıştır.
Proje Ekibi
Proje Koordinatörü: Melda Akbaş | Proje Danışmanı: Işık Tüzün | Video Çekim ve Kurgu: Gökçe Uysal | Web Sitesi ve İletişim Görsel Dizayn: Kübra Cenk - Abdullah Uslu
Proje Ortakları Fark Yaratan Sınıfları Anlatıyor
      
İŞBİRLİKLERİMİZ