Öğrenme Süreçleri
Ceyda Dedeoğlu / YDY Danışmanlık
Kurucularından olduğu YDY Danışmanlık Direktörlüğünü yürütmekte olan Ceyda Dedeoğlu, 1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Aynı üniversitenin Klinik Psikoloji Bölümü’nde yüksek lisansını 2003 yılında tamamlamıştır. Şu anda Boğaziçi Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji doktora adayıdır. Çalışma hayatına Güzel Günler Kliniği’nde bilimsel araştırmalar koordinatörü olarak başlamış, aynı ekibin Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 1999-2003 arasında Adapazarı’nda yürüttüğü deprem sonrası okul ve toplum temelli müdahale Çalışmalarının alan koordinatörlüğünü ve bilimsel raportörlüğünü yapmıştır. Yüksek lisans eğitimi sonrasında Güzel Günler Kliniğinde çocuk ve gençler için psikoterapi çalışmalarını yürütmüştür. Aynı yıllarda Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (BÜPAM) psikoterapiye ek olarak nöropsikolojik değerlendirme grubu ile çalışmıştır. 2006-2007 yıllarında University of Illinois Chicago’da Halk Sağlığı alanında eğitim alırken üniversitenin psikiyatri bölümüne bağlı Gençlik Araştırmaları Enstitüsü’nde çocukların ileri nöropsikolojik değerlendirmeleri alanında deneyim kazanmıştır. 2008-2012 yılları arasında UNICEF Türkiye Ofisi’inde Çocuk Koruma Program Sorumlusu olarak çocuk bakım sistemlerinin iyileştirilmesi, çocuk adalet sisteminin iyileştirilmesi, çocuk haklarının yaygınlaştırılması, çocuklara yönelik şiddetin önlenmesi alanlarında geliştirilen program ve projeleri yönetmiştir. 2012-2014 yılları arasında Doku Bireysel ve Kurumsal Danışmanlık Merkezi ve Güzel Günler Kliniği’nde psikoterapi ve nöropsikolojik değerlendirme çalışmalarını sürdürdükten sonra, kurucularından olduğu YDY Danışmanlığın direktörlüğünü yapmakta, aynı merkezde psikoterapist olarak çalışmaktadır. Çocuk hakları ve çocukluk dönemi psikolojik bozuklukları üzerine çeşitli yayınları vardır.

Öğrenme Süreçleri
Eğitim kurumlarının hedefleri, içinde bulunulan dönemin ihtiyaçlarından bağımsız düşünülemez. Yirmi birinci yüzyılda “eğitilen” çocuk ve gençlerin yetişkin hayata ulaştıklarında ihtiyaç duyacakları donanımı kazandırma hedefi eğitimcilerin düşünüş tarzını ve eğitim çalışmalarının yörüngesini etkilemekte. Uluslararası ölçekteki karşılaştırmalı çalışmalar (OECD, PISA gibi) sosyal duygusal gelişim öğelerinin desteklenmesinin eğitimin yetişkinlik dönemindeki başlıca çıktıları olan “iş hayatına ilişkin beceriler” ve “hayat kalitesi” üzerindeki etkilerini açık bir şekilde ortaya koyuyor. Eğitimin akademik başarıyla beraber ana hedeflerinden olan sosyal duygusal gelişimi akademik başarı için de yüksek önem taşıyor. Konuşmada farklı ülkelerde yapılan sosyal duygusal gelişim destekleme çalışmalarının ortaya çıkardığı ortak özellikler, Türkiye’den uygulama ve örneklerle de desteklenerek tartışacağız.