'Her çocuk fark yaratabilir.'
Farkyaratan Sınıflar için Okulu Terki Önlemede Öğretmenlerin Rolü
Arnoud Ruskin videoda şu soruları cevaplıyor:
  • Okul terki önlemede ve sokak çocuklarıyla çalışırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
  • Öğretmenlerin çocukların güçlendirilmesinde ve okul terkini önlemedeki rolleri nelerdir?