Ölçme Değerlendirme için Çember Uygulaması
Murat Doğan / Sınıf Öğretmeni
Empati - Duygu Okuryazarlığı
Katılımcı ve Barışçıl Sınıflar Projesi katılımcılarından Murat Doğan, çemberi çocukların sadece duygularını söyledikleri bir bağlamdan alıp zenginleştirerek dersin başında çocukların hazır bulunuşluklarını, dersin sonunda öğrenmeyi ölçebildiği, kağıt-kalemsiz çevreci bir ölçme değerlendirme sürecinin detaylarını paylaşıyor.