FARKYARATAN SINIFLAR İÇİN
UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Eğitim ortamlarında -ilk aşamada ilkokullarda- çocukların farkyaratan becerileri edinmeleri ve
yaşama geçirmeleri için öğretmenleri desteklemek amacıyla, yenilikçi ve güçlendirici
uygulama örneklerine erişiyoruz; bu uygulamaları derleyip görselleştiriyor ve yaygınlaştırıyoruz.
Bardaklardan Kule Yapalım Oyunu
Sabah - Akşam Çemberi
ÇAÇÖ - Çatışma Çözümü
Sosyal Duygusal Öğrenme
Çözüm Odası
Benim De Fikrim Var
Huylu Huyundan Vazgeçer