FARKYARATAN SINIFLAR İÇİN
UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Eğitim ortamlarında -ilk aşamada ilkokullarda- çocukların farkyaratan becerileri edinmeleri ve
yaşama geçirmeleri için öğretmenleri desteklemek amacıyla, yenilikçi ve güçlendirici
uygulama örneklerine erişiyoruz; bu uygulamaları derleyip görselleştiriyor ve yaygınlaştırıyoruz.
Yaşam Alanına Dönüşen Sınıf
Fengineer
Çocuklar için Felsefe
Sosyal Duygusal Becerilerin Desteklenmesi
Huylu Huyundan Vazgeçer
Benim De Fikrim Var
Çözüm Odası
Sosyal Duygusal Öğrenme
ÇAÇÖ - Çatışma Çözümü
Sabah - Akşam Çemberi
Bardaklardan Kule Yapalım Oyunu