Toplumsal Barış ve Sosyal Adalet
Maggie (Müge) Pınar & Prof. Dr. Ebru Aktan Acar
Maggie (Müge) PINAR
Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

25 yıla aşkın sürede yaygın ve örgün alanlarda çocuklarla çalışan yetişkinlere yönelik ilişki geliştirme ve onarma, çatışma dönüştürme sürecinde sosyal duygusal gelişim (SDG) ve temel yaşam becerileri eğitimi konularında yerel ve uluslararası platformda çalıştı. Bir çok seminer ve çalıştay gerçekleştirdi. Şiddetsiz İletişim, Temel Yaşam Becerileri ve Yaşayan Değerler Eğitimi Uluslararası Eğitici Eğitmenidir. Kapsayıcı çok kültürlü eğitim projelerinde yer aldı. Sanat, tasarım ve drama alanlarında 2-18 yaş arası öğrencilere yönelik 25 yıl öğretmenlik yaptı. 2002-2006 yılları arasında Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Uluslararası Projeler Yöneticisi olarak görev aldı. Kültürlerarası iletişim ve barış kültürünün yaygınlaştırılmasında sanat yaklaşımların kullanılması konusunda yaygın ve örgün eğitimde çeşitli STK ortaklı projelerde yer aldı, aynı konularda yayınları mevcuttur. 2007’den bu yana Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitim Merkezi (BÜBEUAM) üyesidir. Barış eğitimi projelerinde yürütücü, danışman ve eğitmen olarak görev aldı. ÇABAÇAM gönüllüsü ve sanat eğitimi danışmanıdır. Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 21. yy Eğitim ve Kültür Vakfı ve çeşitli kurumlar ile ortak Eğitimde Barış Kültürü ve Mekan Kurgusu İlişkisi’ konulu disiplinler arası çalışmaları sürdürdü. UK. Manchester Üniversitesi BA lisanslı, PG.Ed. Dip. Öğretmenlik Diplomasına sahiptir.

Prof. Dr. Ebru AKTAN ACAR
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ÇABA Çok Amaçlı Erken Çocukluk Eğitimi Merkezi (ÇABAÇAM)

1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu. 1996 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Anaokulu Öğretmenliği Bilim Dalı’nda Yüksek Lisansını, 2001 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı’nda Doktorasını tamamladı. 1997 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaya başladı. 2002 yılında Yardımcı Doçent, 2010 yılında Doçent, 2017 yılında da Profesör ünvanını aldı. Halen aynı üniversitede Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı’nda Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca ÇABA Çok Amaçlı Erken Çocukluk Eğitimi Merkezi’nin (ÇABAÇAM) Proje Koordinatörlüğünü yürütmektedir. Çalışma alanları arasında erken okuryazarlık becerileri, dünyadaki erken çocukluk eğitimi model ve yaklaşımları, Kimlikli Bebekler Yaklaşımı, barış eğitimi ve farklılıklara saygı gibi konular yer alan Ebru Aktan Acar, ulusal/uluslararası burslar ve projeler kapsamında farklı ülkelerde araştırma ve alan gezileri yürütmüş olup, çok sayıda ulusal/uluslararası yayını ve proje çalışmaları bulunmaktadır.

Toplumsal Barış ve Sosyal Adalet İçin Eğitim Sürecinde ve Ortamlarında Beceri Geliştirme Deneyimlerinin ÇABAÇAM ve İçinde Üretilen Dönüştürücü Projelerin Topluma Yansıması

Barış kültürü, erken çocukluk döneminden başlayarak duygusal güven, empati ve aidiyet duyulan öğrenme ortamlarında bulunur. İlişki temelli yaklaşımlar ve işbirliğinin bulunduğu ortamlarda öğrenen bireyler olumlu duygular geliştirebilir. Bireyler arası dayanışma arttıkça toplumsal boyutta barış kültüründen söz edilebilir. Süreçte, toplumda davranış dönüşümü, öğrenmede ilişki ortamının inşa edilmesi ve empati deneyimine fırsat verilmesine bağlıdır. Barış kültürü yaygınlaştırmayı hedefleyen özgün eğitim projeleri, bu kültürün hazır ortamlarda küçük adımlarla yerleşmesinin daha etkili olduğunu göstermektedir. Konuşmada; öğretmen, çocuk ve ailelerin gönüllü katılımıyla mekânsal, duygusal ve toplumsal yönlerden barış ortamı sağlanmış deneyimsel boyutlarda iyi bir örnek olan ÇABAÇAM ve içinde üretilen ‘Güçlü Çocuklar’ Projesinin barış kültürüne ve toplum bilincine katkısı paylaşılacak.