Toplumsal Dönüşüm için Öğretmenler
Flavio Bassi / Ashoka Brezilya
Flavio Bassi, Ashoka Latin Amerika başkan yardımcısı ve Ashoka Küresek Liderlik Grubu üyesidir. Aynı zamanda Ashoka’nın Empati ve Çocukluk Stratejisi'ne liderlik eden Flavio, daha önce ise Güney Afrika’da Ashoka’nın bölge direktörlüğü görevini üstlenmiştir. Flavio, kariyerine Brezilya'da kırsal ve geleneksel topluluklarla çalışan bir sosyal eğitimci olarak başladı, daha sonra Biyoloji (lisans), Sosyal Bilimler (lisans) ve Sosyal Antropoloji (Yüksek Lisans) eğitimlerini tamamladı. Brezilya’nın Amazon ve Atlantik Yağmur Ormanı’nda yerli ve geleneksel topluluklarla sosyal-çevre alanında faaliyet gösteren bir kuruluş olan Ocareté’nin kurucusudur ve bir süre direktörü olarak görev yapmıştır. 2012 yılında BMW Stiftung tarafından “Avrupa-Afrika Genç Lideri” olarak seçildi ve 2013'te Uluslararası İlişkilerdeki Gençler (YPIA) tarafından “Afrika'da Etki Yaratan 35 Yaş Altı 35 Genç Yabancı” ödülüne layık görüldü.

Toplumsal "İyi" için Empati
Toplumsal İyi İçin Empati Temelli Yaşam, hissetme ve harekete geçme potansiyelimizi artırır. Yeni fikirler üretmede ve gerçekliği dönüştürmede temel bir rol oynar, yeni bakış açıları kazandırırken mevcut bakış açılarımızı genişletir. Toplumsal İyi İçin Empati Temelli Yaşam; başka fikirleri dinleyebilmek ve kendi fikirlerini açıkça ifade etmek anlamına gelir; bir gün bir takımın lideriyken ertesi gün ise aynı takımın bir üyesi olabilmek gibi. Başkalarının duygularının ve fikirlerinin farkına varmak ve anlamak için önce kişinin kendi duygularının ve fikirlerinin farkında olması gerekmektedir. Empati; toplum olarak daha iyi yaşamamıza, gruplar halinde daha iyi çalışmamıza, her bireyin sunabileceği eşsiz katkılara değer vermemize yardımcı olur. Başkalarının motivasyonlarına, korkularına, güçlü ve zayıf yönlerine değer verdiğimiz ve bunları takdir ettiğimizde hızla değişen dünyamızda karmaşık sorunları çözmek için birlikte hareket edebiliriz.