FARKYARATAN SINIFLAR İÇİN
UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Eğitim ortamlarında -ilk aşamada ilkokullarda- çocukların farkyaratan becerileri edinmeleri ve
yaşama geçirmeleri için öğretmenleri desteklemek amacıyla, yenilikçi ve güçlendirici
uygulama örneklerine erişiyoruz; bu uygulamaları derleyip görselleştiriyor ve yaygınlaştırıyoruz.
Video Kategorileri
Empati - Duygu Okuryazarlığı
Öğrencileri kendisinin ve başkalarının duygularını tanıma, adlandırma ve ifade etmeleri için destekleyin.
Problem Çözme
Öğrencileri çözüm üretmeleri için destekleyin.
Liderlik - Özyönetim - Sorumluluk
Öğrencileri sorumluluk almaları için destekleyin.
Ekip Çalışması
Öğrencilerinizin ekip arkadaşlarıyla işbirliği
içinde çalışmasına destekleyin.
Yaratıcılık
Öğrencilerinizin yaratıcılıklarını açığa
çıkarmalarını destekleyin.
Tüketilmişi Tüketmek
Bardaklardan Kule Yapalım Oyunu
Sabah - Akşam Çemberi
ÇAÇÖ - Çatışma Çözümü
Karakterler İş Başında
Okul Meclisi
Günüm Nasıl Geçti
Yıldızlı Plan
Çocuk Yürütücülüğünde Atölyeler
Duygu Panosu
Oyun Grupları
Kontrol Bende Duygularım Benimle
Düşünen Sınıf
Duygu Duvarı
Sınıfta Pilates Topları
Okula Uyum Kitapçığı
Sosyal Duygusal Öğrenme Müfredatı
Kitabım Elimin Altında
Açık Artırma
Çözüm Odası
Benim De Fikrim Var
Farklılaştırılmış Eğitim
Huylu Huyundan Vazgeçer
Görme Engelli Öğrenciler için Eğitim
Sınıfiçi Rutinler
Empati Durağı
Sosyal Duygusal Becerilerin Desteklenmesi
Ödevin İşlevi Nedir?
Bir Sınıf Değişir
Çocuklar için Felsefe