FARKYARATAN SINIFLAR İÇİN
UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Eğitim ortamlarında -ilk aşamada ilkokullarda- çocukların farkyaratan becerileri edinmeleri ve
yaşama geçirmeleri için öğretmenleri desteklemek amacıyla, yenilikçi ve güçlendirici
uygulama örneklerine erişiyoruz; bu uygulamaları derleyip görselleştiriyor ve yaygınlaştırıyoruz.
Video Kategorileri
Empati - Duygu Okuryazarlığı >

Öğrencileri kendisinin ve başkalarının duygularını tanıma, adlandırma ve ifade etmeleri için destekleyin.
Problem Çözme >

Öğrencileri çözüm üretmeleri için destekleyin.
Liderlik - Özyönetim - Sorumluluk >

Öğrencileri sorumluluk almaları için destekleyin.
Ekip Çalışması >

Öğrencilerinizin ekip arkadaşlarıyla işbirliği
içinde çalışmasına destekleyin.
Yaratıcılık >

Öğrencilerinizin yaratıcılıklarını açığa
çıkarmalarını destekleyin.
Ölçme Değerlendirme için Çember Uygulaması
Barış Köşesi
Duygu ve İhtiyaçların Sınıf İklimine Etkisi
Duygu ve İhtiyaç Çemberleri
Nasıl Bir Öğrenme Ortamı İstiyoruz
Okul Meclisleri
Çocuk Katılımı Takip ve Gözlem Formu
Okul Meclislerinin Sosyokratik Düzene Dönüşü
Empatik Yoldaş
Hatasız Alan Oyunu
Neyi, Nasıl Öğrenmek İstiyorum?
Akademik Süreçlerde Çocuk Katılımı
Kalbini Parlat
Farklıyız ama Haklarımız Eşit
Farklılıklar Birlikte
Meraklılar Çarşısı
Yaşam Pastam
Duygu Duvarı
Barış Bankı
Duvarsız Sınıflar Özgür Çocuklar
Sıra Bende
Dijital Hikaye Kitapları
Sakinleşme Köşesi
Mutlu Öğrenme Sınıfı
Veli Katılımı için Ev Ziyaretleri
Yüz İfademizi Paslamak
Piazza (Meydan) Uygulaması
Katılımcı Okul Modeli
Feng Shui Sınıfı
Mutlu Öğrenme Sınıfı
Çocukla Barış
Okul Öncesinde Ekolojik Yaklaşım
Acil Durum Çemberi
Zorbalığı Önleme Kulübü
Ailemle Öğrenebilsem
Tabletim Benim İçin Konuşuyor
Beceri Takası
Sınıfta Sanatı Kullanmak; İyi ki Varsın Tilki Toni
Yaşam Alanına Dönüşen Sınıf
Fengineer
Farklılıklarımızla Değerliyiz
Hata Geri Dönüşüm Kutusu
Hata Kapsülü
Çocuklarda İfade Becerisi
Çocuklar için Felsefe
Bir Sınıf Değişir
Ödevin İşlevi Nedir?
Sosyal Duygusal Becerilerin Desteklenmesi
Empati Durağı
Sınıfiçi Rutinler
Görme Engelli Öğrenciler için Eğitim
Huylu Huyundan Vazgeçer
Farklılaştırılmış Eğitim
Benim De Fikrim Var
Çözüm Odası
Açık Artırma
Kitabım Elimin Altında
Sosyal Duygusal Öğrenme Müfredatı
Sınıfta Pilates Topları
Duygu Duvarı
Düşünen Sınıf
Kontrol Bende Duygularım Benimle
Oyun Grupları
Duygu Panosu
Çocuk Yürütücülüğünde Atölyeler
Yıldızlı Plan
Günüm Nasıl Geçti
Okul Meclisi
Karakterler İş Başında
ÇAÇÖ - Çatışma Çözümü
Sabah - Akşam Çemberi
Bardaklardan Kule Yapalım Oyunu
Tüketilmişi Tüketmek