Veli Katılımı için Ev Ziyaretleri
Sultan Ebru Er / Müdür Yardımcısı
Empati - Duygu Okuryazarlığı
“Beklemeyin, veli gelmiyorsa siz gidin.”
Velilerin çocukların eğitim ortamlarına katılımını arttırmak için öğretmenlerin gönüllülük esasıyla ev ziyaretleri yaparak velilere çocukların akademik hayatı ve okul içi ilişkileri hakkında ilgili bilgiler vermesini içeren bir uygulama. Veliler bu sayede sürece daha iyi dahil oluyor. Çocukların ebeveynlerini okul ortamında, öğretmenlerini ev ortamında görmeleri ile çocukların akademik başarıları artıyor, arkadaşlarıyla ilişkileri iyileşiyor ve çocuklar önemsendiklerinin farkında varıyor. Öğretmenler aile ile ne kadar iletişimde olursa çocukların davranış ve başarılarında o derece bir artış oluyor.