FARKYARATAN SINIFLAR İÇİN
UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Eğitim ortamlarında -ilk aşamada ilkokullarda- çocukların farkyaratan becerileri edinmeleri ve
yaşama geçirmeleri için öğretmenleri desteklemek amacıyla, yenilikçi ve güçlendirici
uygulama örneklerine erişiyoruz; bu uygulamaları derleyip görselleştiriyor ve yaygınlaştırıyoruz.
Beceri Takası
Hata Geri Dönüşüm Kutusu
Hata Kapsülü
Çocuklar için Felsefe
Bir Sınıf Değişir
Farklılaştırılmış Eğitim
Kitabım Elimin Altında
Düşünen Sınıf
Tüketilmişi Tüketmek