FARKYARATAN SINIFLAR İÇİN
UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Eğitim ortamlarında -ilk aşamada ilkokullarda- çocukların farkyaratan becerileri edinmeleri ve
yaşama geçirmeleri için öğretmenleri desteklemek amacıyla, yenilikçi ve güçlendirici
uygulama örneklerine erişiyoruz; bu uygulamaları derleyip görselleştiriyor ve yaygınlaştırıyoruz.
Piazza (Meydan) Uygulaması
Beceri Takası
Hata Geri Dönüşüm Kutusu
Hata Kapsülü
Çocuklar için Felsefe
Bir Sınıf Değişir
Farklılaştırılmış Eğitim
Kitabım Elimin Altında
Düşünen Sınıf
Tüketilmişi Tüketmek