Yargıya Beş Kala! Kabulü Beş Geçe
Oğuzhan Gürel / Başka Bir Okul Mümkün Derneği
1987'de Amasya’da doğdu. İlköğrenimi Tokat Mehmet Akif Ersoy Görme Engelliler Okulu'nda tamamladı. 2003 yılında İstanbul Büyük Çekmece Lisesi'ni bitirdi. 2010 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Görme Engelliler Öğretmenliği'nden mezun oldu. Mezuniyetten sonra 5 yıl boyunca birden fazla yetersizliği olan çocuklarla çalıştı. 2 yıl süreyle Rehberlik Araştırma Merkezinde çalıştı. Halen İstanbul Türkan Sabancı Körler Okulu'nda sınıf öğretmeni olarak çalışmakta. 3 yıldır BBOM evreninde öğrenen ve öğreten köylü olarak yer alıyor. Ayrıca, doğaçlama müzik, çocuklar için felsefe vb. alanlarda aktif üretimini sürdürüyor.

Yargıya Beş Kala! Kabulü Beş Geçe
Sorun, sorumluluk, problem, kural ve ödev gibi kelimelerin anlamları çocuğa, öğretmene, ebeveyne ve idareye göre farklılık içeriyor. Bu karmaşık anlam denizinde kaybolmamak için çocuğun, öğretmenin, ebeveynlerin ve diğer paydaşların kendi alanlarını belirlemeleri ve diğer alanlar hakkında bilgi sahibi olmaları elzem. Bu yolda kendiyle bağlantıya geçebilmesi için bireyin duygularını izleyebilir, ifade edebilir ve somut ricalar geliştirebilir olması okul yaşamının en temel dayanağı. Kendiyle tanışabilen birey diğerini tanıyabilmek için daha hevesli, daha açık olur. Dolayısıyla okul yaşantısında çocuğun kendini tanıyabileceği ve geliştirebileceği bir ortam inşa etmek, okul yaşantısına dair anlaşmalarda çocuğun da söz ve sorumluluk sahibi olmasını sağlamak katılımcı ve barışçıl bir öğrenme ortamı için olmazsa olmaz. İşte bu odaklar çevresinde tatlı, mutlu ve her cümlesi çocukla dolu bir konuşma hazırladı